Grypa sezonowa vs pandemia: Kluczowe różnice.
Artykuły

Grypa sezonowa vs pandemia: Kluczowe różnice.

Zarówno grypa sezonowa, jak i COVID-19, czyli choroba wywołana przez koronawirus (SARS-CoV-2), są chorobami zakaźnymi układu oddechowego. Między grypą a COVID-19 jest kilka podobieństw, ale istnieją także różnice. Jakie są różnice między COVID-19 a grypą sezonową? Oba wirusy rozprzestrzeniają się drogą kropelkową, ale COVID-19 jest ogólnie bardziej zaraźliwy niż grypa. Okres wylęgania i zakaźności są inne dla obu chorób. Objawy grypy i COVID-19 mogą być podobne, ale COVID-19 może powodować utratę smaku i węchu, co jest rzadsze w przypadku grypy. Czas trwania choroby również się różni – grypa zwykle ustępuje samoczynnie po 3-7 dniach, podczas gdy COVID-19 może mieć różne postacie, jedna z nich może trwać od 4 do 12 tygodni. Śmiertelność spowodowana COVID-19 jest większa niż w przypadku grypy.

Podsumowanie

 • Grypa sezonowa i COVID-19 są chorobami zakaźnymi układu oddechowego.
 • COVID-19 jest bardziej zaraźliwy niż grypa.
 • Okres wylęgania i zakaźności różnią się dla obu chorób.
 • COVID-19 może powodować utratę smaku i węchu, co jest rzadsze w przypadku grypy.
 • Czas trwania choroby różni się – grypa zwykle ustępuje po 3-7 dniach, a COVID-19 może trwać nawet do 12 tygodni.
 • Śmiertelność spowodowana COVID-19 jest większa niż w przypadku grypy.

Grypa a COVID-19 – rozprzestrzenianie się

Zarówno COVID-19, jak i grypa mogą rozprzestrzeniać się drogą kropelkową – z osoby na osobę pomiędzy osobami, które są w pobliżu lub w bliskim kontakcie ze sobą oraz przez kontakt ze skażonymi przedmiotami lub poprzez ręce, a źródłem zakażenia jest chory lub zakażony człowiek. Oba rozprzestrzeniają się głównie przez duże i małe cząstki zawierające wirusa, które są wydalane podczas kaszlu, kichania lub mówienia. W niektórych okolicznościach, takich jak pomieszczenia ze słabą wentylacją, małe cząsteczki zawierające wirusy mogą być rozprzestrzeniane na większe odległości i powodować zachorowanie. Możliwe jest także zarażenie przez drogę kontaktową, poprzez dotknięcie osoby z wirusem lub skażonej powierzchni, a następnie dotknięcie własnych ust, nosa lub oczu.

Rozprzestrzenianie się wirusów

Źródła zakażenia Sposób rozprzestrzeniania
Chory lub zakażony człowiek Rozprzestrzenianie się drogą kropelkową podczas kaszlu, kichania lub mówienia
Kontakt ze skażonymi przedmiotami Zarażenie przez dotykanie skażonych powierzchni
Ręce Zarażenie przez dotyk własnych ust, nosa lub oczu po kontakcie z zakażonymi powierzchniami lub osobami

Główną drogą rozprzestrzeniania się zarówno grypy, jak i COVID-19 jest droga kropelkowa. Duże i małe cząstki zawierające wirusy są wydalane podczas kaszlu, kichania lub mówienia i mogą zostać wdychane przez osoby w pobliżu. W przypadku COVID-19 istnieje również ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa przez drogę kontaktową, poprzez dotykanie skażonych powierzchni lub osób z wirusem, a następnie dotyk własnych ust, nosa lub oczu.

Możliwość zarażania innych osób zanim wystąpią objawy choroby

Okres wylęgania dla grypy wynosi 1-4 dni, podczas gdy dla COVID-19 wynosi 2-14 dni. Możliwość zakażenia innych osób przed wystąpieniem objawów jest większa w przypadku COVID-19 niż grypy. U dorosłych osoba może zakażać innych od 1 dnia przed wystąpieniem objawów do 5 dni po ich wystąpieniu, a u małych dzieci kilka dni przed wystąpieniem i kilkanaście dni po wystąpieniu objawów. Istnieje również możliwość zakażenia od pacjentów bezobjawowych. W przypadku grypy osoby z ciężkim upośledzeniem odporności mogą wydalać wirusa nawet przez kilka miesięcy.

Chory na COVID-19 może zarazić więcej osób

Chociaż wirusy grypy i koronawirus SARS-CoV-2 rozprzestrzeniają się w podobny sposób, to COVID-19 jest ogólnie bardziej zaraźliwy niż grypa.

Wirus grypy, zwany również influenzą, jest dobrze znany i rokrocznie występuje w sezonie grypowym. COVID-19 natomiast stał się pandemią i wywołuje patologię o wiele poważniejszą niż zwykła grypa.

Badania wykazują, że COVID-19 ma większą zdolność do zakażania innych osób. To oznacza, że zakażona osoba może łatwiej przenosić wirusa na innych, nawet bezpośredni kontakt z nią może stanowić ryzyko zarażenia.

„COVID-19 jest bardziej zaraźliwy niż grypa, dlatego tak ważne jest, aby podjąć odpowiednie środki ostrożności, takie jak noszenie maseczek, zachowanie dystansu społecznego i unikanie dużych zgromadzeń, aby zmniejszyć ryzyko zarażenia się i rozprzestrzeniania wirusa.”

Naukowcy oraz organizacje zdrowia publicznego na całym świecie zalecają przestrzeganie środków higieny, takich jak częste mycie rąk, dezynfekcja powierzchni, utrzymanie odpowiedniego dystansu społecznego i noszenie maseczek jako skuteczne metody ochrony przed COVID-19.

Zakaźność COVID-19

Grypa a koronawirus – objawy

Objawy grypy i COVID-19 mogą być podobne, ale mogą także różnić się w nasileniu. W przypadku obu chorób mogą wystąpić gorączka i dreszcze, kaszel, duszność lub trudności z oddychaniem, zmęczenie, złe samopoczucie, ból gardła, katar lub zatkany nos, ból mięśni lub ból ciała, ból głowy, wymioty, biegunka.

COVID-19 może także powodować utratę smaku i węchu, co jest rzadsze w przypadku grypy.

Główne objawy grypy i COVID-19

 • Gorączka i dreszcze
 • Kaszel
 • Duszność lub trudności z oddychaniem
 • Zmęczenie
 • Złe samopoczucie
 • Ból gardła
 • Katar lub zatkany nos
 • Ból mięśni lub ból ciała
 • Ból głowy
 • Wymioty
 • Biegunka

Objawy COVID-19 i grypy

Grypa a COVID-19 – czas trwania choroby

Grypa zwykle ustępuje samoistnie po 3-7 dniach, ale objawy takie jak kaszel i uczucie rozbicia mogą utrzymywać się nawet do 2 tygodni.

COVID-19 może mieć różne postacie – u większości chorych przebieg zakażenia jest łagodny i objawy ustępują w ciągu 1-2 tygodni. jednak u niektórych chorych mogą wystąpić postacie przedłużające się, w których objawy trwają od 4 do 12 tygodni. Ponadto po zakażeniu koronawirusem może dojść do rozwinięcia się zespołu pokowidowego, który trwa ponad 12 tygodni i nie jest spowodowany inną chorobą.

Grypa vs COVID-19 – Czas trwania objawów

Wniosek

Grypa sezonowa i pandemia COVID-19 to dwie różne choroby o wiele różnicach. Oba wirusy rozprzestrzeniają się drogą kropelkową, ale COVID-19 jest znacznie bardziej zaraźliwy niż grypa. Okres wylęgania i zakaźności są również różne dla obu chorób. W przypadku objawów, podobieństwa między grypą a COVID-19 występują, ale COVID-19 może wywoływać utratę smaku i węchu, co jest rzadziej spotykane w przypadku grypy. Co więcej, czas trwania choroby różni się – grypa sezonowa zwykle ustępuje po kilku dniach, podczas gdy COVID-19 może mieć długotrwałe formy choroby, które mogą trwać nawet kilkanaście tygodni. Śmiertelność związana z COVID-19 jest również wyższa niż w przypadku grypy. Z tego względu, szczepienie przeciwko grypie i COVID-19, a także przestrzeganie podstawowych zasad higieny, są kluczowe dla ochrony przed obiema chorobami.

dr Joanna Kubicka - Jestem specjalistką w dziedzinie chorób zakaźnych ukończyłam Uniwersytet Medyczny w Warszawie. Moją pasją jest badanie mechanizmów rozprzestrzeniania się wirusów i bakterii, a także opracowywanie skutecznych metod zapobiegania i leczenia infekcji. Ukończyłam medycynę z wyróżnieniem, a moja kariera naukowa jest poświęcona walce z pandemiami. Pracuję w szpitalu klinicznym oraz prowadzę badania w laboratorium. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zdobyłam umiejętność szybkiego diagnozowania i wdrażania efektywnych terapii. Uczestniczę w międzynarodowych konferencjach, gdzie dzielę się wiedzą i doświadczeniem z innymi specjalistami. Zaangażowanie w edukację pacjentów i promowanie zdrowego stylu życia to dla mnie priorytet. Moim celem jest nie tylko leczenie, ale przede wszystkim zapobieganie chorobom zakaźnym, aby poprawić jakość życia społeczeństwa.

Dodaj komentarz