Organizator

Inicjator Ogólnokrajowej Akcji Walki z Grypą: Fundacja „Nadzieja dla Zdrowia” Inicjatywa Ogólnokrajowej Akcji Walki z Grypą jest dziełem Fundacji „Nadzieja dla Zdrowia”.

Misja Fundacji „Nadzieja dla Zdrowia” Głównym zadaniem Fundacji „Nadzieja dla Zdrowia” jest szerzenie wiedzy o prewencji i terapii chorób chronicznych. Fundacja koncentruje się na zapobieganiu rozwojowi chorób społeczeństw nowoczesnych, a także zapewnia wsparcie pacjentom i ich bliskim w zakresie dostępu do najnowszych metod leczenia.

Geneza powstania Fundacji Fundacja została założona przez rodziców dzieci, które przeżyły kryzys zdrowotny w polskich placówkach medycznych, oraz przez młodych prawników, którzy nie akceptują obecnego stanu systemu opieki zdrowotnej. Celem działania Fundacji jest zapewnienie przyszłości, w której pacjenci będą mogli otrzymać terminowe konsultacje specjalistyczne, uzyskać precyzyjną diagnozę z wykorzystaniem nowoczesnych metod diagnostycznych oraz otrzymać niezbędną pomoc medyczną.

Kierownictwo merytoryczne programu Nadzór nad realizacją Ogólnokrajowej Akcji Walki z Grypą sprawuje Rada Naukowa Programu, kierowana przez prof. Adama Antczaka.

Inicjatorzy

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH)

Grupa Robocza ds. Grypy w składzie:
prof. dr hab. med. Adam Antczak Kierownik Kliniki Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi;

prof. dr hab. Lidia B. Brydak Kierownik Zakładu Badań Wirusów Grypy Kierownik Krajowego Ośrodka ds. Grypy, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH;

mgr Halina Osińska Prezes Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej;

prof. dr hab. med. Karina Jahnz-Różyk Kierownik Zakładu Immunologii i Alergologii Klinicznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie;

prof. dr hab. med. Andrzej Steciwko Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śl. we Wrocławiu;

prof. nadzw. UM we Wrocławiu, dr hab. med. Leszek Szenborn Kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu;

prof. nadzw. IK, dr hab. med. Andrzej Ciszewski Kierownik Oddziału Kardiologii Inwazyjnej Instytutu Kardiologii w Warszawie;

dr n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas Adiunkt Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śl. we Wrocławiu;

dr n. med. Aneta Nitsch-Osuch Adiunkt Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej z Oddziałem Klinicznym Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;