Rada naukowa

Za nadzór merytoryczny nad realizacją Programu odpowiada Rada Naukowa Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy pod przewodnictwem prof. Adama Antczaka.

prof. dr hab. n. med. Adam Antczak

Przewodniczący Rady Naukowej, Kierownik Kliniki Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

prof. dr hab. med. Joanna Chorostowska-Wynimko

Zastępca Dyrektora ds. Nauki, Kierownik Zakładu Genetyki i Immunologii Klinicznej, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

prof. nadzw. UM we Wrocławiu, dr hab. med. Leszek Szenborn

Kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu

prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk

Kierownik Zakładu Immunologii i Alergologii Klinicznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

dr hab. n. med. Ernest Kuchar

Kierownik Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym, Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas

Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śl. we Wrocławiu

prof. dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch

Kierownik Zakładu Medycyny Społecznej Zdrowia Publicznego i Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

dr n. med. Jarosław Krzywański

Konsultant Województwa Mazowieckiego ds. medycyny sportowej, Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie

Marek Wójcik

Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich

mgr farm. Michał Byliniak

Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej