Dokumenty programowe

Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy: Inicjatywa Społeczna Niezależnych Ekspertów Medycznych Inicjatywa Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy jest wynikiem pracy niezależnych specjalistów medycznych.

Powody Wprowadzenia Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy Motywacją do stworzenia i wdrożenia Programu była globalna problematyka zachorowań na grypę, która wpływa nie tylko na zdrowie i społeczeństwo, ale także na ekonomię – zarówno w skali poszczególnych przedsiębiorstw, jak i całej gospodarki.

Fundamenty Programu: Współpraca Specjalistów Program został opracowany przez Grupę Roboczą ds. Grypy, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH i Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej. Założeniem twórców Programu było przekonanie o niewystarczającej skuteczności dotychczasowych metod walki z grypą w Polsce. Program dąży do kompleksowego i konsekwentnego podejścia do problemu grypy, z naciskiem na zwiększenie liczby szczepień, zwłaszcza w grupach ryzyka.

Wytyczne Programu i Niska Wyszczepialność Program opiera się na działaniach mających na celu zwiększenie liczby szczepień przeciw grypie, zwłaszcza wśród osób zwiększonego ryzyka powikłań. Obecnie poziom wyszczepialności w Polsce jest niski z powodu braku zrozumienia potrzeby szczepienia, niedostatecznej świadomości zagrożeń związanych z powikłaniami pogrypowymi oraz sceptycyzmu co do skuteczności szczepień.

Wsparcie i Aprobaty dla Programu Program i towarzysząca mu Społeczna Kampania Informacyjna zyskały poparcie ponad 30 instytucji, w tym ministerstw, organów sanitarnej kontroli, instytutów zdrowia publicznego, izb lekarskich i pielęgniarskich, towarzystw medycznych, organizacji pracodawców oraz samorządów.

Cele Kampanii Kampania skierowana jest do środowiska medycznego, opinii publicznej, samorządów oraz pracodawców. Zaangażowali się w nią eksperci medyczni, liderzy opinii oraz przedstawiciele nauki, kultury i biznesu.

„Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy”: Dokumentacja Programowa Dokument Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy prezentuje kompleksową analizę systemu profilaktyki przeciwko grypie i stanowi strategiczne wytyczne do ulepszania sytuacji epidemicznej w Polsce. Opracowany przez ekspertów z Grupy Roboczej ds. Grypy, firmy doradczej EY i Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, raport koncentruje się na czterech fundamentach narodowych programów szczepień: zarządzaniu programem, personelu medycznym, komunikacji, a także na dostępie i finansowaniu szczepień.

„Grypa i jej koszty”: Analiza Ekonomiczna Raport stworzony przez Ernst & Young w kooperacji z ekspertami Grupy Roboczej ds. Grypy dostarcza szczegółowej analizy ekonomicznych konsekwencji zachorowań na grypę. Dokument opisuje zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie koszty związane z grypą, zarówno w sezonie epidemii, jak i poza nim. Analiza opiera się na metodologii kosztów pośrednich opracowanej przez EY.